Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Hjørlunde. 15. maj 1883 (udateret)

jeg må have Penge

Hjørlunde
Tirsdag [15.5.18831]

Kjære Rohde!

Tak for dit Brev – hvor lidet lysteligt det endda er. Kan du stadig ikke finde en Udvej for mig for lumpne Par Hundrede Kroner? Jeg må have Penge, om jeg så skal stjæle dem.

Under disse Forhold (som naturligvis for Resten bliver mellem os) kan du nok forstå, at jeg ikke tænker på vort fælles Landliggeri, som jo også fra anden Side synes at skulle ryge i Lyset. Du vil forstå, at jeg ikke lægger store Rejseplaner (navnlig når disse gå til Jylland) når jeg leder om det daglige Behov. Og dog har jeg en Plan – i alle Fald for Eder. Den kom også dumpende ned i Stuen til mig. Min Gartner er nemlig fra 2 Vestjylland, og han fortalte, at der på den smalle Strimmel Klitteland, der adskiller Ringkjøbing Fjord fra Vesterhavet, boede et Folk ("Klitboerne" kaldet), som var bekjendt for deres overordentlige Bravhed og Gjæstfrihed. Det var meget velstående, egentlig rige Gårdmænd (og halvt Fiskere) med store Gårde, hvori de havde indrettet Værelser til Modtagelse af Gjæster, der vil indlogere sig hos dem. Dette har de (efter min Gartners Sigende) slet ikke for at tjene ved det, men fordi "det er dem en Ære", og han mente, at de ikke tog mere end 50 Øre om Dagen med fuld og udmærket Forplejning, et Værelse per Mand o.s.v.

Er end disse Skildringer fra Gartnerens Side måske noget overdrevne, så synes jeg endda, at der tilbage blive en Del Sandsynlighed for, at det vil være et Sted, der ikke var så tosset. Nu kan du jo tænke på det, og underrette de andre2 derom. –

Hvorledes mon det går med "Sandinge Menighed"; man hører ikke noget fra den i Aviserne. I et lille Brev, jeg forleden fik fra Knud, synes han dog at slå på en 3 "stor Stråle"3 i Socialdemokraten4, så jeg kan forstå, at de dér må have haft den under Behandling.

Venlig Hilsen fra os alle her

din hengv.
Henrik P.

 
[1] jf. anmeldelsen af Sandinge Menighed. tilbage
[2] de andre: omfatter bl.a. Tornøe, jf. brev af 7.6.1883. tilbage
[3] stor Straale: om lang (og intetsigende, "vandet") artikel (i et dagblad). (ODS). tilbage
[4] Socialdemokraten: C.E. Jensens anmeldelse stod her 11.5.1883. tilbage