Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Hjørlunde. 5. juli 1884

opfriske for mig gamle Erindringer.

Hjørlunde By
pr. Slangerup
5te Juli 84. [Lørdag]

Kjære Ven!

Galschiøts Svar, som jeg i dette Øjeblik har modtaget, lyder ordret således:

"Også jeg har fået Brev fra Hr. Rohde, der desværre ikke, således som jeg bad ham om, fik fat i mig, før han rejste til Randers og derfor ikke fik de Tegninger at sé, som skulde give ham lidt Oplysning om, hvorledes jeg ønskede, at han skulde tegne. Jeg har endnu ikke svaret ham, men skriver De til ham med det første, vil De måske venligst hilse ham og sige, at jeg har gjemt flere Motiver til ham, og at jeg kun venter efter Deres [mit]1 Manuskript for at give ham Fortegnelse over, hvad jeg foruden disse vil bede ham om at tegne."

Dette er altså Svaret, og du kan nu efter 2 dette betragte dig som bestemt Medarbejder. Men i så Tilfælde bliver du vist nødt til at forlænge dit Ophold i Randers; thi skal mit Manuskript først arrivere (hvad forøvrigt snart vil ske) tager det dog altid nogen Tid, inden dine Opgaver kan blive tilstillet dig. Dog – nu får du selv tage dine Bestemmelser.

Kan du ikke, nu du er så nær ved Kilden, skaffe mig nogle Oplysninger fra Randers og Omegn. Du med dit udstrakte Bekjendskab til hele Egnen, må jeg2 kunde give mig gode Ideer og opfriske for mig gamle Erindringer. Kunde du ikke en Aftenstund sætte dig til at samle lidt af den Slags sammen, som du tror jeg vil kunne benytte, både fra Randers Gader, fra Åen, Engene, Byerne østpå (de rige Byer: Tjæreby o.s.v. – om Møddingerne f.Ex. ligger midt i Gården endnu o.l.) – ja helt oppe fra Hobro, Mariager, Grenå, Kolindsund, Ebeltoft o.s.v. vilde Småting være mig velkomne. Du, som er så godt inde i Livet i de gamle Kjøbmandsgårde, kunde sikkert give mig mangt et 3 godt og interessant Træk til Afbenyttelse. Du vilde gjøre mig en stor Tjeneste derved; men i så Fald måtte jeg have det meget snart. – Sæt dig strax dertil, så er det gjort.

Hvorledes var og er det f.Ex. med den såkaldte "Træskoklub"; existerer endnu de gamle "Bays Gårde" i de nordre Kvarterer, og hvorledes så' de egentlig ud. Skovbakken, Tøjhushaven? … små Bidrag modtages med Taknemlighed, store med Begjærlighed … Og gamle Messias? Husker du nøjagtig hans Påklædning? Hvad var han egentlig? Hvorledes blev han gal? – O! der er mange Ting!
 

Vi har her en frygtelig Hede, der slet ikke er til at arbejde i. Hvad synes du om mine to Rusticus-Artikler3? – det er sandt, den sidste har du endnu ikke set; den kommer næste Søndag.

Til Randers kommer jeg ikke mere i År. Tak eller[s] for Indbydelsen, og hils dine Forældre og Søskende.

Og venlig Hilsen til dig fra os alle

Din
H.P.

 
[1] HPs parentes. tilbage
[2] et "jeg" for meget. tilbage
[3] Rusticus-Artikler: artiklerne "Fra Landet" i Ude og Hjemme søndagene 29.6.1884 og 20.7.1884, henholdsvis indledning og 1. kapitel af "Pigen Marthas Historie". tilbage