Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Hjørlunde. 20. juli 1884 (udateret)

Stemningen er det vigtigste

Hjørlunde By
Søndag [20.7.18841]

Kjære Ven!

Tak for dine Breve2 og for Tegningerne, som jeg modtog i Går; det kan ikke nytte, jeg sender de sidste til Galschiøt før i Morgen, da jeg véd, han er bortrejst, – noget, han nemlig altid er fra Lørdag til Mandag. Iøvrigt har Tegningerne glædet mig meget, og navnlig mener jeg, at den gamle Kjøbmandsgård vil gjøre god Virkning. Derimod synes jeg ikke, at Partiet med den gamle Bro som Baggrund ("Tørvebryggen") er så heldigt; du har dér måttet anvende for meget Sortkridt, for at få Perspektivet frem. Kunde du derfor få 2 Tid, burde du vist forsøge Partiet igjen, men da de to andre Gadepartier er stærke Solskinsmotiver, prøv så dette i let√ Morgentåge med den gamle Træskoklub på Broen, en enkelt Hjørnesjover, et Hoved op af Kahytten på en Kåg o.s.v; det vilde da passe godt til min Text3.

Men nu hører du jo nok fra Galschiøt; foreløbig blot: til Lykke med "Startningen".

Tak for dine Småting fra Randers-Livet; de er mig af stor Interesse, og ifald det ikke trætter dig, gjør du mig en meget stor Tjeneste ved at fortsætte; de sætte mig i Stemningen, og dermed er jo næsten det vigtigste besørget. Har du derfor Tid og Lyst, så véd du, at alt bestandig modtages – med Taknemmelighed; 3 men glem i så Fald ikke en lille Beskrivelse af en By som Tjæreby eller Albek4 med tilhørende Enge.

Nu blot vore venligste Hilsner, også til din Familie. Jeg har været lidt dårlig i denne Varme; derfor er jeg kommen noget tilbage med min Randers-Mariagerbeskrivelse; jeg venter blot på at blive helt vel tilpas en Dags Tid, så kan jeg snart få det skrevet, især når jeg endnu får modtaget ét af dine Stemningsbreve.

I stor Hast!
Din
Henrik P.

 
[1] efter brevet 5.7.1884, vi foreslår et par uger. tilbage
[2] Breve: kendes ikke. tilbage
[3] min Text: se "Kronjyder og Molboer" i værket Danmark. tilbage
[4] Tjæreby og Albek: landsbyer tæt øst for Randers på fjordens nordside, langs vejen til Mellerup. tilbage