Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Østby. 9. marts 1885 (udateret)

den Sorg Tabet vil forvolde os

Østby
Mandag Morgen [9.3.1885]

Kjære Ven!

Blot to Ord for at lade dig vide, at vor lille Karen – efter hele Vinteren at have været syg – endelig i Aftes døde fra os. Du véd, hvor meget vi holdt af dette vort første Barn, og kan forstå den Sorg, Tabet af hende vil forvolde os. Tak for dit deltagende Brev; jeg havde også længe ventet et Ord fra dig.

Hilsen fra os alle

Din hengv. Ven
H. P.