Henrik Pontoppidan til Harald Nielsen
Sendt fra Gentofte. 10. marts 1913

Pastor Shack en Fjante

Gentofte.
10.3.13.

Kære Harald Nielsen!

For den sendte Anvisning kvitterer jeg med Tak.

Og jeg benytter Lejligheden til at bede Dem om en Tjeneste. Der skal eksistere et Blad – "Fremtiden" – der særlig har Forsvarssagen på sit Program.1 Oberst Rist fortalte mig forleden, at jeg nylig var bleven nedsablet deri af Pastor S[c]hack, og da jeg antager, at De kender Bladet, vil jeg bede Dem om at meddele mig bag på et Kort, hvor det kan fåes. Måske ejer De ovenikøbet det pågældende Nummer og vil vise mig den Villighed at låne mig det. Det er ikke, fordi det 2 interesserer mig at vide, hvad Præsten kan have skrevet om mig og mine Arbejder – det kan jeg gætte mig til – men Artiklen skal have fået√ en Efterskrift, som jeg måske kunde få Lyst til at kaste ham i Hovedet igen. Manden er i mine Øjne en Fjante, som jeg forresten før har givet over Næbet.

Venlig Hilsen!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Fremtiden: formentlig Vor Fremtid, Tidsskrift for konservativt Nutidsarbejde (1907-13), redigeret af bogtrykker Holger Jørgensen, Silkeborg. tilbage