Albert Schack

Pastor Schack (1849-1925), som han gerne omtales af Pontoppidan og hans omgangskreds, var 1895-1908 sognepræst ved Helligåndskirken i København. I skrift og tale angreb han den herskende litterære retning for at tage for lidt hensyn til moralens krav, således f.eks. i småskrifterne Kunsten i Brutalitetens Tjeneste (1899), Den litterære Strid (1900) og Kunsten og Livet (1901). I februar 1901 holdt han (i Koncertpalæets Store Sal) foredrag imod Det ideale Hjem. Pontoppidan hentyder kun én gang direkte til ham: i interviewet i Hver 8 Dag. Iflg Karl V. Thomsen, s. 22 var han med i Vigilia-bevægelsen. Se i øvrigt P.G. Lindhardt i DBL.