Harald Nielsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Falkonerallé 14. 12. februar 1913

tage sig smukkere ud

Ugens Tilskuer
Redaktionen
Falkonerallé 14,4. F.
Telf. Vester 2253 x
12 Febr. 1913

Kære Henrik Pontoppidan!

Det gik altsaa godt – ydre set meget smukt, min Tale ikke daarlig men desværre heller ikke saa god som den burde være og som jeg havde haabet at kunne gøre den og kunde have gjort den, var ikke al Vrøvlet gaaet forud. Imidlertid alt i alt kun Grund til at være tilfreds.1

Deres Digt har glædet mange og vil 2 nydes endnu bedre, naar det nu kommer paa Prent.

I denne Henseende maa jeg plage Dem endnu en Gang, i det jeg af Hensyn til Situationen med Rygterne om "Censur" gerne vilde have Lov til at affatte Noten under Deres Digt saaledes "Ved Oplæsningen af Digtet var efter Forfatterens Ønske tredie Vers udeladt." Det kan ikke udsætte Dem for nogen Beskyldning for Ængstelse el. lign. da Offentliggørelsen jo faktisk finder Sted, men det vil tage sig smukkere ud end nogen anden Form. Hvis De imidlertid ikke anser denne Form maa jeg bede Dem straks efter Modtagelsen af Brevet (ca. Kl. 10) at telefonere.

Med venlig Hilsen,

Deres hengivne
Harald Nielsen

 
[1] Referater af festen findes i flere aviser, f.eks. Nationaltidende 12.2.1913. Ingeniør Poul Larsen holdt velkomsttalen, derefter sang Studentersangforeningen "I Danmark er jeg født". Så oplæste Liebmann Pontoppidans digt, og Studentersangerne sang "Du danske Mand! Af al din Magt". Efter en fællessang talte Vilh. Andersen om "1659", efterfulgt af sangene "Danmark dejligst Vang og Vænge" og "Kongernes Konge". Endelig talte Harald Nielsen om "1913", Liebmann læste et digt af Valdemar Rørdam og man afsluttede med "Der er et yndigt Land". Kong Christian X og dronning Alexandrine deltog, men ministerpræsident Klaus Berntsen og hans ministre havde returneret de tilsendte syv billetter, da de fik talerlisten og erfarede at Harald Nielsen skulle tale. tilbage