Harald Nielsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Falkonerallé 14. 11. februar 1913

det statsfarlige Vers

Ugens Tilskuer
Redaktionen
Falkonerallé 14,4. F.
Telf. Vester 2253 x
11/2 131

Kære Henrik Pontoppidan!

Tak for Deres Digt, som jeg finder smukt og betydningsfuldt. Jeg tager det hellere end gerne. Det bliver det første, der bliver læst ved Festen, men som Vilh. Andersen formodentlig har skrevet2 til Dem maa af politiske Grunde det (heldigvis poetisk svageste) tredie Vers gaa ud eller erstattes af et, der ikke tager aktuelt politisk-ministerielt Sigte.

2 Jeg lader nu Digtet sætte snarest og venter saa Efterretning om, hvad De foretager Dem med det statsfarlige Vers.

Det betyder vel ikke, at De stadig er syg, at De ikke kan komme?

Venlig Hilsen,

Deres hengivne
Harald Nielsen

 
[1] dato tilskrevet med blyant, muligvis kopieret fra poststempel på kuvert. tilbage
[2] har skrevet: se brev fra Vilh. Andersen 10.2.1913. tilbage