Vilh. Andersen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra St. Annæ Plads 19. 10. februar 1913

"tyske Noter"

St. Annæ Plads 19. 10/2 13.

Kære Henrik Pontoppidan.

Mange Tak for Digtet, som efter al Sandsynlighed vil være ensbetydende med Mindefestens Redning. Men dette kan De ikke forstaa uden en lang Forklaring 2 som jeg forbeholder mig at give mundtlig. Det er et Spil om Kongen.

Kun maa jeg – af denne Grund – have Lov til at rette "tyske Noter" til "Statsmands-Noter" og beder Dem hvis De nægter Tilladelse dertil at telefonere til 3 mig straks efter Modtagelsen af dette.

Venligst Hilsen

Deres
Vilh Andersen.

Bestyrelsen har ment, at hele Verset maa gaa ud. Men bedst var det jo, om der kom til at staa noget i Stedet 4 for. Er dette muligt, bedes De telefonere det til Harald Nielsen.