Vilh. Andersen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra St. Annæ Plads 19. 4. marts 1913

forelægge min Indstilling

2/3 13.

Kære Henrik Pontoppidan.

Min Kone er desværre stadig daarlig og sengeliggende og i næste Uge skal jeg en lille Tur til Jylland. Saa det trækker ud med vor paatænkte Sammenkomst, være sig her (ɔ: St Annæ Plads) eller hisset (ɔ: Gentofte). Det er jeg meget ked af.

2 Men Appel1 har jeg da endelig fundet hjemme. Han fortalte mig, synlig lettet, at der af Finansudvalget var lukket af for alle litterære Understøttelser til 3. Behandling, men at det var hans faste Forsæt at forelægge min Indstilling (med Begtrups Anbefaling - P.... har ikke ladet høre fra 3 sig) til første Behandling til næste Aar efter at have sikret sig Sympati for Dem fra alle Partier. Saa vidt jeg forstod Dem, anser De selv Deres Ordning for ganske heldig.

Patienten sender Dem og Deres Frue en venlig Hilsen.

Deres hengivne
Vilh Andersen

4 Mange Tak for Brevet2, som jeg modtager nu, efter at have haft omstaaende liggende i min Skuffe siden Søndag.

4/3 13.

 
[1] Jacob Appel (1866-1931) højskoleforstander for Askov; var kultus-(dv.s. kirke- og undervisnings)minister i Klaus Berntsen venstreregering 1910-13. tilbage
[2] Brevet: Er ikke bevaret. tilbage