Henrik Pontoppidan til Harald Nielsen
Sendt fra Gentofte. 10. februar 1913

Forfængeligt Håb

Gentofte.
10.2.[1]3.

Kære Harald Nielsen!

Jeg skrev igår medfølgende lille Digt, som jeg gerne vilde se trykt i "Ugens Tilskuer".

Jeg har sendt en Afskrift også til Morgendagens anden Festtaler, Vilh. Andersen, idet jeg har tænkt mig Muligheden af, at en af D'Hrr. kunde anvende disse Vers som et Indskud eller en Afslutning på Talen. Men det er vel et – i dobbelt Betydning – forfængeligt Håb.

Dersom De vil give Digtet Plads i Deres Blad, må De endelig lade trykke med almindelige Typer, i hvert Fald ikke fordringsfuldt, hvad det ikke tåler. En Korrektur må jeg udbede mig; den skal blive tilbagesendt pr. omgående.

Jeg må vist desværre blive borte imorgen, hvilket gør mig meget ondt, ikke mindst fordi jeg gerne engang vil høre Dem tale. Komitéen har vist mig den Ære at indbyde mig, hvad jeg er meget rørt over.

Vær venlig hilset!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.