Harald Nielsen til Henrik Pontoppidan
8. februar 1913

Mindefesten

8/2 131

Kære Henrik Pontoppidan!

Det var altfor meget, at De – utilpas som De efter Deres Hustrus Meddelelse var – gik til Telefonen, og jeg beklager meget, at De gik forgæves. Jeg vil blot takke Dem for dette Træk paa Deres Elskværdighed mod mig, men jeg kan heller ikke nu komme ind paa den Sag, jeg vilde have talt med Dem om.

Blot som sagt i meget Hastværk takke Dem. Jeg skal vist tale 2 paa Tirsdag Aften ved Mindefesten, og hvad værre er jeg skal skaffe endnu en Taler.

Derfor slut.

Venlig Hilsen,

Deres hengivne
Harald Nielsen

 
[1] dato tilskrevet med blyant, muligvis kopieret fra poststempel på kuvert. tilbage