Harald Nielsen til Henrik Pontoppidan
6. februar 1913

vilde gerne tale med Dem

6/2 131

Kære Henrik Pontoppidan!

Jo en Arbejder er sin – beskedne – Løn værd, og jeg er glad endda, saa det er ikke værdt at gøre mere ved det andet end, hvis De faar Lyst, skrive igen.

Men – jeg vilde gerne tale med Dem og kan ikke skaffe Tid til at tage ud til Dem. De kunde gøre mig en Tjeneste ved at ringe til mig i Morgen Torsdag – Formiddag? Hvis De da har Tid.

2 Tilgiv Hastværket og Utydeligheden.

Venlig Hilsen,

Deres hengivne
Harald Nielsen

 
[1] dato tilskrevet med blyant, muligvis kopieret fra poststempel på kuvert. Da denne dato er en torsdag, er brevet sandsynligvis skrevet 5.2.1913. tilbage