Henrik Pontoppidan til Harald Nielsen
Sendt fra Gentofte. 4. februar 1913

det var virkelig ikke Meningen

Gentofte.
4.2.13.

Nej, kære Harald Nielsen, det var virkelig ikke Meningen, at min Artikel skulde honoreres. Ellers havde jeg forud sagt det. Men nu har De udskrevet en Anvisning, og det vilde rimeligvis give Kludder i Regnskabet, dersom jeg ikke modtog den. Altså kvitterer jeg med Tak.

Venlig Hilsen!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.