Harald Nielsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Falkonerallé 14. 27. januar 1913

Skaf os 40 millioner

Ugens Tilskuer
Redaktionen
Falkonerallé 14,4. F.
Telf. Vester 2253 x
21/1 1913

Kære Henrik Pontoppidan!

I al Hast, blot min Tak.

Jylland? Ja! I Sverige giver man 80 Millioner ud aarlig√ til Militærvæsen. Halvdelen deraf er 40 Millioner. Skaf os det Budget, saa har vi baade til Kbhvn. og Jylland.

Hengiven Hilsen

Deres
Harald Nielsen