Henrik Pontoppidan til Harald Nielsen
Sendt fra Gentofte. 26. januar 1913

underskriver jeg med Glæde

Gentofte.
26.1.13.

Kære Harald Nielsen!

Ja, det Opråb1 underskriver jeg med Glæde. Såsnart Indsamlingen åbner, skal mit Bidrag følge. Jeg formoder nemlig, at også "Ugens Tilskuer" modtager Tilskud, og det vilde jo være bedst, om Summen straks blev sikret.

I Parentes blot dette: det var med Sorg, jeg forleden læste, at Jylland nu var næsten tømt for Tropper, endda vi jo veed, at dér vil et Indbrud i alle Tilfælde ske under Krig. Og dér 2 vil et Opbud af Frivillige, der betyder noget, ikke være muligt, medens der af Københavns Amt c. 700,000 – for ikke at tale om det øvrige Sjælland – vil kunne skabes (og tildels√ allerede er skabt) hurtigt mobiliserede Korps på mange, mange Tusinde.

Men nu må jo Sagkundskaben alene have Ordet. Den hele Forsvarssag er desværre ikke kommen til Verden på naturlig Måde; den er taget med Tang, og det mærker den endnu.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

Portoen fra Kbhvn til Gentofte er kun 5 Øre.

 
[1] Opråb: en adresse i Nationaltidende fredag aften 31.1.1913, side 2, med titlen "Til vore Landsmænd" opfordrede til at give pengebidrag til forsvaret. Pontoppidan var blandt underskriverne. Adressen er dateret 21.1.1913. tilbage