Harald Nielsen til Henrik Pontoppidan
25. januar 1913

Forsvarsindsamlingen af 1913

25 Jan 19131

Kære Henrik Pontoppidan!

Indlagt sender jeg Dem et Opraab, som det er Hensigten at lade udgaa med ca.√ et Hundrede Navne fra hele Landet og af forskellig (litterær, industriel, agrarisk) Klang. Det vilde være mig en Glæde – og ikke blot mig – hvis De mener at kunne give Deres.

De vil nok være saa venlig at give Svar snarest, og sørge for, at Opraabet, for at det ikke skal blive offentliggjort før Tiden, ikke kommer paa urette Hænder.

2 Det kan tilbagesendes til mig eller til "Forsvarsindsamlingen af 1913". Østergade 34.2

Deres hengivne
Harald Nielsen

 
[1] rettet fra et fejlskrevet "1912". tilbage
[2] Østergade 34: på denne adresse fandtes Danske Kvinders Forsvarsforening, iflg. Kraks Vejviser. tilbage