Henrik Pontoppidan til Harald Nielsen
Sendt fra Gentofte. 21. januar 1913

et fortsat Medarbejderskab

Gentofte.
21.1.13.

Kære Harald Nielsen!

Det var virkelig ikke for at krybe i Skjul, at jeg vilde nøjes med at underskrive, hvad jeg her sender Dem, med mit sædvanlige Avismærke: H.P. Jeg kan overhovedet ikke blive anonym. Mit Mål røber mig. Jeg syntes blot, at det virkede så fordringsfuldt, når jeg med hele mit lange Navn præsenterede en lille Artikel, som enhver anden også kunde have skrevet. Jeg er i det hele ikke meget for signerede Artikler af den Art, som der her er Tale om. De får så let Udseende af at være Proklamationer, – og det er jo kun min 2 Hensigt her√ at vække til rolig Eftertanke. De store Ord og virkningsfulde Talemåder må jeg overlade andre at sætte sammen.

Jeg har nu tænkt at foreslå Dem et fortsat Medarbejderskab, således at jeg i Ny og Næ sendte Dem en lille Opsats under den stående Titel "Af Notebogen". Men derom en anden Gang.

Jeg går ud fra, at De, dersom De vil benytte min Artikel, tager den uden Ændringer eller Strygninger. Jeg er på det Punkt ganske umedgørlig.

Venlige Hilsner!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.