Harald Nielsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Falkonerallé 14. 21. januar 1913

Navnet bør være med

Ugens Tilskuer
Redaktionen
Falkonerall‚ 14,4. F.
Telf. Vester 2253 x
21/1 1913

Kære Henrik Pontoppidan!

Tak for Deres Brev. Det var – det tilstaar jeg – i en mindre glad Stemning, jeg forlod Dem – syntes, at det var andet end en ren Meningsdiskussion (som altid kun opliver mig) der var os imellem denne Gang – og jeg er derfor meget glad ved at faa et Par Linier fra Dem. Der er faa Tilfredsstillelser, mit Arbejde vilde kunne skaffe mig, jeg vilde sætte højere end hvis det 2 gav mig Lejlighed til at kæmpe Side om Side med Dem for vort Folks Sag. De kan heraf paa Forhaand forstaa min Stilling til det, De vil sende – forhaabentlig omgaaende. Jeg mener som De, at der skal kastes nyt Ved paa Ilden saa at det ikke bliver en kort Opblussen. Det er vort Folks Værdighed det gjælder at bevare eller rettere bevare Sansen for og det er det Sprog som baade De og jeg skriver i og skal leve i, hvis vi skal leve.

Jeg er ikke helt klar over, hvad De mener med Efterskriften. Blot 3 dette: Redaktionelt og udadtil gør det jo altid nogen Forskel om der staar Navn under en Art. eller ikke. Uden at ville insistere paa noget (mindst af alt for U.T.'s Skyld) vil jeg sige, at for min Følelse er der her en Lejlighed, hvor Navnet bør være med. Folket trænger til den styrkende Følelse, at dets Mænd træder i Skranken for det, at det endnu har Førere i sin Midte. De er en af de faa, der i dette Land har nogen uplettet Anseelse at 4 kunne gøre godt med. Hvorfor saa holde Navnet tilbage? De sparer jo ikke Navnene fra deres Side, der vil paadutte vort Folk Selvopgivelsen i "Klogskabens" Navn.

Men altsaa: send mig Deres Artikel og jeg skal gøre mit yderste for at faa den paa. Er der Navn under skal, hvad der eventuelt maatte staa i Vejen, blive fjernet, hvad det saa koster.

Med venlig Hilsen,

Deres hengivne
Harald Nielsen