Henrik Pontoppidan til Harald Nielsen
Sendt fra Gentofte. 20. januar 1913

ikke under mit fulde Navn

Gentofte.
20.1.13.

Kære Harald Nielsen!

For at kaste en ny Brand ind i den Ild, som den Østergårdske Sag1 har skabt – og som jo helst skulde holdes vedlige – skriver jeg på en lille Artikel2 og vil spørge Dem, om De tror at kunne give den Husly i det næste Nummer af "Ugens Tilskuer". Jeg antager, at den vil kræve 3-4 Spalter. Jeg spørger blot for at få at vide, om De mener at have Plads – ikke for at forsøge på at binde Dem ved noget Løfte. Måske passer Artiklen Dem ikke, og da kan De roligt sende mig den tilbage. Såsnart jeg får Deres Svar, skal den blive sendt.

Tak for Besøget forleden. Vore Sammenkomster 2 går jo sjelden helt fredeligt af; men deri ser jeg ingen Ulykke.

Vær venlig hilset!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

Blot endnu dette: jeg plejer ikke at skrive sådanne Småartikler under mit fulde Navn. Bryder De Dem derom, skal jeg ved anden Lejlighed, når jeg har noget selvstændigt at sige, præsentere mig for Deres Læsere.

 
[1] Om den Østergaardske sag se brev fra HP til Vilh. Østergaard 14.1.1913 og følgende breve. tilbage
[2] Artikel: "Af Notebogen", trykt i Ugens Tilskuer 24.1.1913. tilbage