Henrik Pontoppidan til Harald Nielsen
Sendt fra Gentofte. 6. januar 1913

oplagt til en fredelig Samtale

Gentoftegade 19.
Gentofte.
6.1.13.

Kære Harald Nielsen!

Jeg har ventet nogle Dage med at takke Dem for Deres Kort og gengælde Deres gode Nytårsønsker. Jeg vilde med Sikkerhed vide, hvilke Aftener jeg havde til Raadighed i denne Uge (og det veed jeg først nu) – for jeg længes efter at se Dem igen, og det glæder mig meget, at også De har Lyst til et Møde. Før Jul havde jeg så meget for af forskellig Art; nu er der faldet Ro over mig, og jeg er oplagt til en fredelig Samtale. Torsdag er jeg optaget; men ellers er De velkommen hvad Dag der passer Dem. Men De må endelig 2 komme tidligt, d.v.s. med det Tog, der går fra Holtebanegården Klk 618. Vi spiser nemlig Aften allerede Klk 7, og den Spisetid kan vi dårligt forandre. Vi betragter os med andre Ord som Provinsboere.

Deres Hustru er vel ikke stærk nok til at tage med. Jeg behøver ikke at sige, at det vilde glæde os meget, om hun kunde og vilde. På Gensyn!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.