Harald Nielsen til Henrik Pontoppidan
31. december 1912

længes efter at hilse paa Dem

[tilskrevet med anden hånd:] 31/12 12

Kære Henrik Pontoppidan!

Hvis De har Tid og Lyst – jeg ved jo ikke om De er kommet i Orden, om De og Deres Hustru er raske – vilde jeg gerne en Dag have Lov til at se ud til Dem. Jeg længes efter 2 at hilse paa Dem, men min Tid har været saa optaget, at jeg først nu har kunnet tænke paa det. Min Kone er oppe og i Bedring, men hun har meget faa Kræfter, og af den og det er ogsaa en Grund til, at vi overkommer mindre. Jeg skal hilse fra hende og bede Dem modtage en venlig Hilsen og Ønsket om et godt Nytaar

fra Deres hengivne
Harald Nielsen