Harald Nielsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Falkonerallé 14. 11. marts 1913

Ikke en Fjante

Ugens Tilskuer
Redaktionen
Falkonerallé 14,4. F.
Telf. Vester 2253 x
11/3 1913

Kære Henrik Pontoppidan!

Hermed det ønskede Hefte, som det ikke haster med, men som jeg nok en Gang ved Lejlighed vil have tilbage.

Artiklen er jeg naturligvis bunduenig med, men jeg kan ikke anse Forfatteren til den for en Fjante. Efter mit Skøn er han en Mand med ganske utvivlsom æstetisk Begavelse, men han er Præst, og dermed 2 er givet, at han ikke kan og ikke skal se Tingene paa samme Maade som vi.

Med venlig Hilsen,

Deres hengivne
Harald Nielsen