Henrik Pontoppidan til Harald Nielsen
Sendt fra Gentofte. 26. marts 1913

kender ham fra Bethesdamøder

Gentofte.
26.3.13.

Kære Harald Nielsen!

Jeg havde nær glemt at tilbagesende Dem medfølgende Hefte med Tak for Lånet. Det viste sig, at Rist havde givet mig et urigtigt Indtryk af "Efterskriften" i Hr. Schacks Artikel; den er jo bare komisk og ikke nogen Imødegåelse værd. Selve Opsatsen havde ingen Interesse for mig. Den indeholder kun en Gentagelse af de Dumheder om mig, som er sagt hundrede Gange før. Præstens æstetiske Kvalifikationer, som De altså anerkender, veed jeg iøvrigt kun lidt om. Jeg kender ham nærmest fra en Række Bethesdamøder, hvor han 2 optrådte som Klovn og åbenbart ikke virkede opbyggeligt heller på sine kristelige Meningsfæller. Der blev altid en vis forlegen Uro i Salen, hver Gang han viste sig på Talerstolen.

Vi ligger nu i Opbrud her. Jeg rejser en af de første Dage til Jylland for at søge en Sommerresidens.

Lev vel, og vær venlig hilset!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.