Harald Nielsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Mariendalsvej 37 B. 22. januar 1914

Deres Foredrag

Ugens Tilskuer
Redaktionen
Mariendalsvej 37 B.
Telf. Godthaab 1470
København F. den 22 Jan 1914

Kære Henrik Pontoppidan!

Det er snart længe siden vi sidst taltes ved og jeg ved jo ikke, hvor mange Gange jeg i den forløbne Tid har skrevet Ting, som De maaske var helt uenige med. Hvorledes det nu end er, holder jeg mig til, at De selv venligt engang har foreslaaet fra Tid til anden 2 at benytte U.T., og da Deres Foredrag, skønt det vistnok gaar ud fra en noget anden Opfattelse af Kirke og Religion end den jeg har, rummer saa meget, med hvilket jeg er fuldkommen enig med Dem, foreslaar jeg Dem at sætte det i mit Tidsskrift, hvis De ikke alt har disponeret over det.

Skulde De finde, at der engang blev Lejlighed til atter at ses og tales ved, skulde jeg være glad ved det, men i hvert 3 Fald tænker jeg med Tak paa den Venlighed De og Deres Hustru har vist mig og beder Dem modtage en venlig Hilsen fra

Deres hengivne
Harald Nielsen