Henrik Pontoppidan til Harald Nielsen
Sendt fra Snekkersten. 23. januar 1914

gøre Helvede hedt for Pjanket

Snekkersten.
23.1.14.

Kære Harald Nielsen!

Jeg har netop bestemt mig til at udgive mit Foredrag1 som Pjese. Det når på den Måde lettest ud i de Krese, hvor der nu dømmes om det på Grundlag af ofte tåbelige Avisreferater. Deres Tilbud om Plads i "Ugens Tilskuer" må jeg dog forhåbenlig benytte mig af en anden Gang.

De understreger altid stærkt Forskellen i vor Opfattelse af de forskellige 2 foreliggende Ting, og jeg skønner deraf, at De føler den stærkere end jeg. I hvert Fald er jo vore nærmeste Mål ikke så meget forskellige; og vi mødes dog i en ærlig Vilje til at gøre Helvede hedt for Pjanket.

Min Kone og jeg bor nu i selve Snekkersten og har begge vore Børn hos os; og alle er vi glade ved igen at være samlede og have et Hjem. Jeg vilde ønske, at De og Deres Hustru engang kom på disse Kanter og vilde se ud til os. Vort Hus ligger lige ved Stationen og hedder "Villa Karina". Men helst må De sende os to Ord i Forvejen, da 3 det ellers er for usikkert, om De træffer os hjemme.

Med venlige Hilsner til Dem begge fra min Kone og

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Foredrag: Kirken og dens Mænd. tilbage