Peter Frederik Rist

(1844-1926) var oberst og forfatter. Hans mor var en jødisk Philipsen: Charlotte Frederikke (1814-93), men ikke af samme slægt som Gustav Philipsen1. Var frivillig i krigen 1864 sammen med Erik Skram med hvem han bevarede et venskab. Fra 1867 indtil 1894 var han ved Garnisonen i Helsingør. Hørte Georg Brandes' forelæsning i beg. af 1870'erne. Udgav

1889 En Rekrut fra Fire og Treds, udsendt anonymt (se HP herom i PCA 122) "Dybt national ved sin stille Patos i Nederlaget, fast i Haabet om en ny ærefuld Fremtid for Fædrelandet." (Oluf Friis i DBL)

Henrik Pontoppidan omgikkes ham i Helsingør hos både apoteker Rink og hos M. Galschiøt. Den sidste skriver om ham i brev til Antoinette Pontoppidan (5.7.1924) kort før hans 80-års dag:

Det var et ganske morsomt og godt karakteriserende Interview Anker Kirkeby havde af ham i "Politiken" igaar – en forkælet gammel Skelm, der koketterer med en Radikalisme, som ikke gaar dybt, en Charmeur med en Hjertevarme, der maaske ogsaa er noget overfladisk.

 
[1] Dansk Biografisk Leksikon 2. udg., bd. XVIII, s. 316. tilbage