Henrik Pontoppidan til Peter Nansen
Sendt fra Halls Allé 13. 26. februar 1909

min Gælds Afvikling

Halls Allé 13
26/2 09

Kære Nansen!

Tak for Brevet1. Det giver mig alle de Oplysninger, jeg hidtil forgæves har søgt. Hvad angår min Smule Bitterhed overfor "Det Schubotheske Forlag", så forstår De jo nok dens Årsag. Den kommer ikke af, at jeg skulde være ked af at være kommen tilbage til Gyldendal. Selvfølgelig ikke, og nu mindre end nogensinde. Men jeg mener at have Grund til at beklage mig over, at Schubothe sådan√ pludselig smøg alle Forpligtelser af sig og henviste mig til at søge nye Forbindelser. Ja, dersom det havde været mig, der i sin Tid havde henvendt mig [til] Schubothe, så skulde jeg ikke have sagt noget dertil. Men De veed, at sådan er det ikke. Det var Åringers Bearbejdelse og Løftet om en fuldtud betrygget Fremtid, der fik mig 2 til at løbe en Risiko, som det virkelig var for mig, at forlade et stort, mig venligt sindet Forlag, i hvis Magt det stod på forskellig Måde at straffe mig derfor2.

At Gyldendal ikke gjorde det, derfor takker jeg Dem nu, ligesom for de gode Betingelser, De giver mig for min Gælds Afvikling3. Og så skal jeg nu ikke plage Dem mere med den Historie.

Det var Skade, jeg ikke vidste, at De endnu er Danser. Men jeg skal huske det til næste Gang. (Om Erik Henrichsen gælder det, ganske vist, at han har sin Behændighed mere i Hovedet end i Benene.) Må jeg så en Dag ringe op til Dem og foreslå et Whisky-Møde? Men i disse Dage er jeg Patient. Vi ligger allesammen af Influenza; min Kone er endda alvorligt angreben. Men des hurtigere går det forhåbentlig over.

Med stor Deltagelse har jeg fulgt Bulletinerne fra Deres egen Frues lange Sygeleje. For en snarlig Helbredelse af alle Fruer, der syge og sorgfulde 3 ere, vil jeg i Aften drikke mig et lille Glas.

Venligst Hilsen!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Brevet: ikke bevaret. tilbage
[2] straffe mig derfor: se kontrakten med I.H. Schoubothes Boghandel af 16.11.1887. Men det var til fordel for P.G. Philipsens Forlag at HP forlod Gyldendal med Krøniker. tilbage
[3] Gælds Afvikling: altså gælden til Hirschsprung/Schoubotheske. tilbage