Henrik Pontoppidan til Peter Nansen
Sendt fra Halls Allé 13. 23. marts 1909

blanke Dem af

Halls Allé 13
23/3 09

Kære Nansen!

Så glæder jeg mig altså til at blanke Dem af i Whist eller Bridge imorgen, Onsdag. Vore Makkere – Rist1 og Galschiøt2 – kommer Klk 6½. Det vilde være rart, 2 om De kunde komme på samme Tid – omtrent.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Rist: forfatteren P. F. Rist. tilbage
[2] Galschiøt: redaktør M. Galschiøt. tilbage