Peter Nansen til Henrik Pontoppidan
4. december 1909

det forløsende ord – om forfatterstøtten

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
NORDISK FORLAG

Klareboderne 3
København, d. 4/12 1909

Kære Henrik Pontoppidan!

Endelig. Endelig kom det forløsende Ord, som jeg Aar efter Aar har ventet paa, det, jeg ikke selv med fornøden Autoritet kunde sige, fordi jeg er "Forlægger", men som har brændt mig paa Læben. Som jeg Gud véd hvor mange Gange har 2 prædiket om privat for Journalister, Politikere, Forfattere.

Ja netop det, De nu har sagt i "Tilskueren"1, er hvad der forlængst burde været svaret de frække Fyre, der i disse Aar systematisk har arbejdet paa at bringe ung dansk Literatur i Miskredit, mens Sandheden er, som De saa rigtigt fremhæver, at vor Literatur i en 3 Tid, hvor Danmarks Navn paa næsten alle andre Omraader var i Nedgang, med Bravour har baaret vore Farver gennem Verden.

Jeg synes, Deres Artikel burde ud til alle Danske. Vilde De have noget imod, at vi gratis spredte den ud som Særtryk i Masser af Tusind Exemplarer?

Hjærtelig Hilsen
Deres hengivne
Peter Nansen.

 
[1] Tilskueren: HPs artikel "En Balance-Konto", om den sparsomme forfatterunderstøttelse, Tilskueren, 1.12.1909, s. [535]-542. Optrykt i Meninger og Holdninger, ved Erik H. Madsen, 1994, s. 126-134. tilbage