Henrik Pontoppidan til Peter Nansen
Sendt fra Halls Allé 13. 6. december 1909

stoler på Deres Takt og Smag

Halls Allé 13
6/12 09

Kære Nansen!

Jeg har naturligvis ikke det mindste at indvende mod Deres Forslag. Jeg forudsætter nemlig, at det ikke er Deres Mening at udgive Artiklen som selvstændig Pjece men blot at sprede et Aftryk af den ud i Læseverdenen som et andet Reklamehefte. Til at gå ud i Verden på sine egne Ben er den jo lidt for tyndbenet; så skulde Spørgsmålet have været fyldigere behandlet, hvad det meget godt fortjente. Men gør nu som De selv synes. Jeg stoler ganske på Deres Takt og Smag.

Tak for Brevet. Et venligt Ord 2 fra Dem er mig altid en Opmuntring. Jeg håber snart at kunne møde op i Klareboderne med et rigtigt Manuskript, og at dette da også må tilfredsstille Dem.

Jeg har idag gjort to Sygebesøg, hos Georg Brandes og hos Åge Hirschsprung. Af de to har den ældste vistnok længst igen. Og ham kan vi da endelig også dårligst undvære.

De venligste Hilsner

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.