Henrik Pontoppidan til Peter Nansen
Sendt fra Nørrevang, Rørvig. 8. juli 1910

pågående i sin Naivitet


8/7 1910
f. T. Nørrevang
Rørvig
Nykøbing Sj.

Kære Nansen!

De kiggede ikke ud til os i Hellerup, og nu er vi i Rørvig, d.v.s. udenfor Deres Horisont.

Jeg skriver til Dem for at berede Vejen for en ung Forfatter, Højskolelærer Uhrskov1, hvem De nok iøvrigt i Forvejen kender, men i Egenskab af Regnebogsdigter. Nu har han skrevet en Samling Fortællinger, og han har bedet mig om at anbefale dem til Deres Velvilje. Det kan jeg også gøre med god Samvittighed, men Grundene til, at jeg synes om dem til Trods for, at de langt fra er betydelige, kan jeg ikke på stående Fod udrede. På min Opfordring 2 sendte han en af dem til "Tilskueren", men han meddeler mig, at Levin har sendt ham den ubenyttet tilbage med den Bemærkning, at der savnes Sammenhæng og Plan. Det gør der vistnok også, men til Gengæld er Iagttagelserne på mange Punkter mageløs friske, og den hele Fremstilling er i sin Naivitet så pågående, at man rives med.

Jeg beder altså om, at De vil overlade Bedømmelsen af disse Småting til en kyndig Mand, som vil læse dem med Opmærksomhed.

Med venlige Hilsner

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Uhrskov: Anders Uhrskov (1881-1971) var skolelærer og udgav Regnebog for voksne 1908. Hans romandebut var Hedevig og hendes Datter (1912). tilbage