Peter Nansen til Henrik Pontoppidan
11. juli 1910

ene paa Skansen

11/7 1910

Kære Pontoppidan!

Nej desværre fik jeg ikke Deres og Deres Frues venlige Indbydelse herovre1. Jeg har været ene paa Skansen saa jeg har haft for travlt til at dyrke Selskabslivet.

Jeg er bange for, jeg er borte, naar Hr. Ursin2 kommer. Jeg tager Ferie sidst i denne Uge, men 2 skal lægge Deres Brev til Bojesen, saa han kan tage imod ham med skyldig Honnør.

Med ærbødigste Hilsner til
Deres Damer
Deres hengivne
Peter Nansen.

 
[1] herovre: PN opholdt sig på Badehotellet i Skagen (Karin Berg, s. 664). tilbage
[2] Ursin: der må være tale om den i HPs forrige brev omtalte Uhrskov. tilbage