Henrik Pontoppidan til Peter Nansen
Sendt fra Solvang pr. Taulov. 24. juli 1911

et lille Hus på Landet

24/7 1911 Solvang.
pr. Taulov

Kære Nansen!

Det er ikke Dem, jeg plejer at ulejlige i Forretningsanliggender; jeg hører jo nærmest ind under Bojesens Jurisdiktion. Men jeg har set i Avisen, at han er bortrejst til August, og at De så tager en Ferie; og da Sagen, jeg skriver om, ikke er nogen Bagatel og måske skal afgøres af den samlede Direktion, mener jeg det rigtigst at fremlægge den just nu.

Naturligvis gælder det Penge. Jeg trænger hårdt til to Ting nu, og dem må jeg have enten på den ene eller den anden Måde. Det første, jeg ønsker, er at kunne foretage en Rejse, der til at begynde med skal være et Ophold på et Kursted, hvor jeg helt kan komme mig efter den Sygdom, der så mange 2 År har plaget mig. Det andet er et lille Hus på Landet, som er mit eget, og hvor jeg fremtidig kan bo både Vinter og Sommer, da det er for dyrt for mig at leve i København med Familje.

For at kunne realisere disse to Ønsker har jeg set mig om efter Penge, og jeg har nu tænkt mig, at Gyldendalske Boghd. Nordisk F. vilde hjælpe mig til den fornødne Sum på den Måde, at der i en Bank skaffedes mig en Kassekredit så stor som Halvdelen af den Kapital, jeg endnu har stående dér til Hævning, mod at de sædvanlige, årlige Afdrag tilbageholdtes, indtil Kassekredittens Beløb var dækket tilligemed de påløbende Renter. Så vidt jeg kan se, vilde der ikke kunne blive fjerneste Risiko eller Udgift for Forlaget ved en sådan Ordning, og jeg selv slap for at sætte et eller andet Pengeinstitut ind i mine Affærer og skaffe Sikkerhed ved Tredjemand, hvorved Ordningen 3 rimeligvis også vilde blive mig adskilligt dyrere.

Hvormeget jeg endnu kan hæve hos Forlaget på min Salgskontrakt, husker jeg ikke, og jeg har ikke mine Papirer med her. Men jeg kan næppe tage meget fejl i, at det er over Tyve Tusinde, og Ti Tusinde må jeg kunne disponere over; men det er også nok.

Ja, dette er altså mine Tanker, mine Drømme og mine Forhåbninger. Nu må den ærede Direktion tage dem under velvillig√ Overvejelse, og er det muligt at skaffe mig Svar, inden der er gået altfor mange Dage af August, vil jeg være den meget taknemlig. For den påtænkte Rejses Skyld√ haster det jo lidt. Jeg skulde gerne afsted ret snart.

Venlig Hilsen og Tak for Deres Besøg på Hospitalet. Det havde jeg jo længe efter megen Glæde af.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan