Henrik Pontoppidan til Peter Nansen
Sendt fra Halls Allé 13. 22. februar 1909

gal i Hovedet på Schubothe

Halls Allé 13
22/2 09.

Kære Nansen!

Dersom jeg havde vidst, på hvilken Beværtning De drak Deres Aften-Whisky, vilde jeg have forsøgt at træffe Dem dér for at tale lidt med Dem om Schubothe, som jeg er bleven gal i Hovedet på. I Deres Kontortid er De jo altid så optaget; derfor har jeg ikke søgt Dem der. Nu er Hirschsprung jo rejst bort. Ham har jeg ikke kunnet få et fornuftigt Ord ud af, og jeg veed derfor slet ikke, hvordan jeg er vendt i det. Jeg har bedt om en Erklæring fra Schubothe men har fået Snak i Stedet.

Derfor overfalder jeg√ nu en Dag Dem eller Bojesen for at få at vide, på hvilke Betingelser De har overtaget mit Forskud til Schubothe. Det drejer sig jo om en betydelig Sum, så 2 De vil forstå, at det ikke er mig ligegyldigt, hvorledes De har ordnet den Sag imellem Dem.

Venlige Hilsner

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan