Henrik Pontoppidan til Peter Nansen
Sendt fra Halls Allé 13. 8. januar 1909

Ugleskrig

Halls Alle 13.
8/1 09.

Kære Nansen!

Tak fordi De så elskværdigt ønsker mig velkommen tilbage til Klareboderne. Det vilde være Usandhed og Øjentjeneri, i Fald jeg sagde, at det var min egen, lønlige Forhåbning, der her opfyldtes. Men De forstår forhåbenlig, at det ikke på nogen Måde er af personlige Grunde, når jeg ikke straks med Glæde og ubetinget akcepterer den nye Ordning. Det er kun min Frygt for Trust'er, der gør mig betænkelig ved den. Kald den kun en Spøgelsefrygt. Jeg veed jo også godt, at der under Gyldendals nuværende Direktion ikke er Spor af Grund til Ængstelse for 2 Literaturens Frihed, – men hvem kender Morgendagen? Har vi ikke set, hvordan vore Finansmænd har spillet et af Hovedstadens største Teatre i Hænderne på en Slagter og en Restavratør?

Men lad mig tie med mine Ugleskrig. Jeg takker påny for Deres Velkomst og håber fuldt oprigtigt på et godt Samarbejde.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan