Henrik Pontoppidan til Johannes Magnussen
Sendt fra Hellebæk. 5. februar 1890 (omtrentlig datering)

korrektur og oversættelse

p.t. Hellebæk.
Onsdag. [5.2.18901]

Kære Magnussen!

Velkommen tilbage.

Jeg har ikke sendt Korrekturer, fordi jeg endnu mangler nogle af de første Ark, der er bortkomne for mig; såsnart jeg får dem erstattede, skal jeg sende dig en 16-17 Ark2.

Jeg så' tilfældigt i "Berliner Tageblatt" forleden en Oversættelse af "En Fiskerrede"3. Er det den, du har oversat dertil; og hvorledes går det med den, der skulde i Lindaus Tidsskrifter4 (var det ikke en Kærlighedshistorie5?).

Tjen mig i at sende mig et Par Ord6.

Venlige Hilsner

din
H. Pontoppidan.

 
[1] mest sandsynlig datering; jf. korrekturlæsning på Skyer. tilbage
[2] 16-17 Ark: den første af HPs bøger der havde så stort omfang var Skyer, der udkom 7.-13. marts 1890. I et brev til forlæggeren, Jacob Hegel 5.2.1890 nævner HP at Skyer ikke bliver på over 17 ark. tilbage
[3] "En Fiskerrede": en fortælling fra Landsbybilleder (1883). Oversættelsen kendes ikke i HPF. tilbage
[4] Lindaus Tidsskrifter: Die Gegenwart (1872-1931), grundlagt og indtil 1881 red. af forfatteren Paul Lindau (1839-1919) Lindaus redigerede også siden 1877 månedsbladet Nord und Süd – eine deutsche Monatsschrift; her stod “Eine Liebesgechichte” i sept. 1891, oversat af G. Haarmann og J. Magnussen. Georg Haarmann var en tysk født, dansk gift sproglærer bosat i København. tilbage
[5] en Kærlighedshistorie: en fortælling fra Landsbybilleder (1883). tilbage
[6] et Par Ord: kendes ikke. tilbage