Henrik Pontoppidan til Johannes Magnussen
Sendt fra Hellebæk. 10. februar 1890 (omtrentlig datering)

Skyer

[tilføjet med anden hånd:] '1891-1894'
Hellebæk.
Mandag. [10.2.18901]

Kære Magnussen!

Grunden til, at jeg ikke har takket dig for det tilstillede Oversættelseshonorar, er den, at jeg stadig har ventet på de manglende Korrekturark af min nye Bog2. Nu er de lovet mig til i Morgen; og dersom jeg virkelig får dem, sender jeg dig dem i Korsbånd. Der er foreløbigt 17 Ark; der vil i det hele blive c 25. Du vil nok være så god ikke til nogen at omtale Bogens Fremkomst, da min Forlægger har ønsket dette.

Som du vel kunde begribe af mit sidste Brev, havde min Broder Valdemar ikke den Gang ladet mig vide, at I to havde talt med hinanden. Han 1 kom her først forleden. Tak for din Delagtighed i Oversættelsen, og venlige Hilsner fra

din hengv.
H. Pontoppidan.

 
[1] mest sandsynlig datering. tilbage
[2] min nye Bog: der kan kun være tale om Skyer, der var planlagt til ikke over 17 ark, men endte med at blive på 18½ ark. Bogen udkom 7.-13.3.1890. tilbage