Henrik Pontoppidan til Johannes Magnussen
Sendt fra Bakkegaards Allé 6. 14. december 1897

spille en Lhombre


14 Decb 97.
Bakkegårds Allé 6.

Kære Magnussen!

Kunde du ikke glæde mig med at ulejlige dig herud ad Roskilde til og spille en L'hombre sammen med et Par andre ældre Herrer, f Eks på Lørdag (d. 18d). Men du må tjene mig i at komme til Middag (Klk 5½ og i al Tarvelighed); thi jeg gamle Mand tåler ikke længer natlige Anstrengelser, men skal efter 2 min Læges Ordre ligge i min Seng Klk 12.

Ærbødig Hilsen til Fruen!

Din gamle Ven
H. Pontoppidan.