Henrik Pontoppidan til Axel Lundegård
Sendt fra Pileallé 7. 25. juni 1889

Onde Lyster til Paris

Pileallé 7.
25/6 89.

Kjære Ven!

Tak for dit Brev. Jeg har i nogle Dage været i Dragør; derfor kommer mit Svar først nu. Men Penge kan jeg ikke sende dig, da det nemlig nu er bleven bestemt at opgive Almanaken1, og jeg i den Anledning har bedt om mine Manuskripter tilbage: men jeg skal se at få Skitsen anbragt andet Steds.

Til Lykke med Bofæstelsen 2 i Stockholm, og god Lykke med Arbejdet. Også jeg skal til at tage fat igjen; jeg har nu drevet i et Par Uger. Tak for Indbydelsen til at bo hos dig i Stockholm, men så langt kommer jeg næppe foreløbigt.

Af Nyt er her intet; her er blot den gode gamle Sommervarme, der lader Folk gå Dag efter Dag i det samme Tivolihumør. En vis Blødhed hviler også over Hjærnerne – men det er også gammelt.

Har du virkelig i Sinde at slå dig ned for Alvor i Stockholm? Å, Fanden heller – du kryber vel nok herned igjen, når Vinteren 3 kommer. Frk Haugsted, din gamle Tilbeder, vil sikkert modtage dig med elskovsfulde Filipensarme. À propos Haugsted, så har vor fælles Ven Bispen2 været oppe til Examen – men gik rejekt! Stor Jammer og Begrædelse og Tænders Gnidsel. Han skal nu "læse" om.

Af fælles Venner har jeg ellers set nogle af de unge Malere, der er vendt hjem√ fra Udstillingen i Paris, henrykte over Besøget. Men jeg tør slet ikke tale med dem, for at ikke onde Lyster skal fare i Kroppen på mig. Jeg bliver nok nødt til at holde mig i mit Åleskind et Års Tid endnu.

Nu skal jeg som sagt se, om jeg på anden Vis kan skaffe dig nogle Penge for "Fint Folk"3. Noget Expl af min Danmarks-Bog4 har jeg ikke; den er endnu ikke udkommen i Oversættelse. Men 4 når jeg får noget, skal jeg sende dig det.

Nu venlig Hilsen, og lev vel.

din
H. P.

 
[1] Almanaken: se videre herom i brev af 3.8.1889. tilbage
[2] Bispen: medpensionær hos Frk. Haugsted, ikke identificeret. tilbage
[3] Fint Folk: af Victoria Benedictsson, udgivet af Lundegård s.å.??? tilbage
[4] Danmarks-Bog: Reisebilder aus Dänemark, der udkom 2.4.1890. tilbage