Henrik Pontoppidan til Axel Lundegård
Sendt fra Pileallé 7. 3. august 1889

Venstres Almanak


3/8 89.
Pileallé 7.
Fredriksberg I

Kjære Ven!

Jeg er meget utålmodig efter at erfare, hvorledes det går med Bonnier eller andre stockholmske Forlæggere med Hensyn til mine Danmarks Billeder. Du må endelig give mig Besked inden Torsdag, da der ellers skal ske Henvendelse til en Forlægger i Malmø eller Lund, hvorhen Touristforeningens Sekretær da personlig begiver sig for at få Sagen endelig ordnet.

2 Det lader til, at "Venstres Almanak"1, trods Ministeriets Forbud, alligevel vil gå i Orden. Du skal høre nærmere derom.

Her intet nyt. Mange Hilsner.

din Ven
H. P.

 
[1] Venstres Almanak: udkom 22.8.1889 i form af Venstres Bog for 1890, men blev straks tilbagekaldt og først officielt udsendt 15.5.1890. Lundegårds interesse knytter sig til almanakkens bidrag fra Ernst Ahlgren (Fru Benedictsson): "Fine Folk. En efterladt Fortælling". Det var Lundgård der bestyrede boet efter hende, og det er nærliggende at HP havde formidlet offentliggørelse; måske er det også ham der står for oversættelsen. tilbage