Henrik Pontoppidan til Axel Lundegård
Sendt fra Pileallé 7. 4. november 1889

Planer om at hjemsøge dig


4/11 89.
Brevadresse Pileallé 7.
Fredriksberg 1

Kjære Ven!

Du har naturligvis ikke kunnet forklare dig, hvorfor du ikke har hørt fra mig, og at jeg end ikke har sagt dig Tak for Tilsendelsen af din Bog. Grunden er dog ret naturlig. Jeg har hele Tiden, siden Frk. Christensen foreslog mig det, og siden Edv Brandes begejstret vendte tilbage fra dit Nordens Venedig, gået med Planer om at pakke min Kuffert og hjemsøge dig. Ikke mindst siden jeg har fået din Bog, har jeg haft Lyst til at snakke med dig frem for at skrive; jeg havde næsten slået det fast, at jeg en skjøn 2 Dag vilde overraske dig i Sturegatan, og endnu har jeg da heller ikke opgivet Håbet om at realisere min Plan. Tværtimod. Såsnart jeg får lidt Pusterum, stikker jeg af.

Men nu vil jeg alligevel ikke vente længer√ med at give et lille Kvæk fra mig, især da jeg har skrevet et Par Ord1 om dig og din nye Bog, som mulig kan komme dig for Øje. Jeg tænker, du bliver skrækkelig gal i Hovedet over, hvad jeg har skrevet, men skal kort bemærke, at det ingenlunde giver sig ud for en Kritik af Bogen, kun en Henledelse på dens Fremkomst. Skulde jeg skrive alt, hvad jeg kunde have at sige om Bogen, både om dens ubestridelige store Fortrin og dens formentlig ikke mindre store Fejl, vilde det svulme 3 op til mere, end et Blad som "Børs-Tidende" endnu kan fordøje. Foreløbigt vil jeg derfor blot takke dig for den, indtil vi mundtlig kan vexle Meninger om dens Enkeltheder. Forhåbentlig sker det meget snart. Og bliv nu ikke altfor gal over, at jeg har Indvendinger at gjøre√ mod din Bog, – jeg mener, Venner tjener hinanden bedst ved at forlange meget af hinanden.

Blot disse Linjer i Hast indtil videre. Hils Frk Christensen mange Gange; det var rigtig morsomt at se hende her. – Jeg har et Par betalte Regninger til dig på noget, Frk. Haugsted har kjøbt, når jeg bare kunde hitte dem. Jeg har søgt efter dem i alle mine hundrede og fire og tredive Lommer; jeg husker ikke, hvormeget det drejede sig om; men vi har jo en Mellemregning på et eller andet, som jeg heller ikke er ganske klar over længer, skjønt jeg troer, den hidrører fra 4 Venstres Almanak. Det kan vi jo så afgjøre, om og når vi ses. Skulde jeg blive forhindret fra at rejse – og vent mig endelig ikke – så skriver jeg i alle Fald. Der kan komme så mange Ting i Vejen, netop når Lysten er størst.

Lev vel sålænge, og venlige Hilsner

fra din Ven
HP.

 
[1] et Par Ord: Urbanus-Dagbog trykt 3.11.1889 i Kjøbenhavns Børs-Tidende om romanen Röde prinsen. tilbage