Henrik Pontoppidan til Axel Lundegård
Sendt fra Pileallé 7. 1. juli 1889

om det skal være Paris

1st Juli. [påtegnet:] 1889 Pileallé 7.
Fredriksberg I

Kære Lundegård!

På Grund af Borteværen kan jeg først i Dag takke dig for dit Brevkort og for dine to Bøger, som jeg har modtaget gennem Edv. Brandes. Jeg har læst dem begge med megen Interesse; "Den Bergtagne" tillige med stor Glæde. Det forekommer mig, at Hovedpersonerne i dette Skuespil er både svært optagende og fuldkommen originale. Første Akt er fortrinlig fra først til sidst, og helt igennem tager Stykket Interessen fangen. Til Lykke med det, gamle Ven! Det er godt Arbejde!

2 Du må nu ikke tro, at jeg har det mindste at fortælle herfra – men jeg glæder mig meget til at høre nærmere fra dig. Jeg har stor Lyst til at komme ned og forstyrre dig. Når jeg hører, hvorledes du driver din Menage, tænker jeg, at jeg kan bestemme mig til, om det skal være Paris eller en tysk By.

Når jeg har fået dit Brev, skal du høre nærmere fra mig. Dette er altså blot den Tilkendegivelse af mit Opholdsted, som du beder om.

På Gensyn!

Og mange Hilsner

fra din Ven
H. P.

3 Vi må endelig se at arrangere det sådan, at vi kan være sammen i Udlandet til Efteråret. Ellers bliver jeg virkelig skuffet.