Henrik Pontoppidan til Dina Lea
16. juni 1933

Kincks Hiëroglypher

16.6.33

Kære Frk. Lea!

Efter at have læst Deres Foredrag forstår jeg godt, at Deres Tilhørere fik Lyst til og Mod på at kaste sig over Studiet af Kinck. Men Opgaven er ikke let. Jeg har et Sted skrevet1, 2 at jeg kender ingen Skribent, der har gjort Tilegnelsen af hans Værker så vanskelig for Læseren. Han udtrykker sig virkelig ofte√ med Hiëroglypher, som det ikke er enhvers Sag at råde.

Hjertelig Hilsen!

Deres hengv.
H. P.

 
[1] skrevet: Randgloser 25. tilbage