Henrik Pontoppidan til Dina Lea
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 2. august 1933

Tiden trist og brydsom


2d Avg. 33.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Frk Lea!

Nu da jeg er kommen tilbage fra min – altfor korte – Sommerudflugt, sender jeg Dem en Hilsen med min Tak for Fødselsdagslykønskning1. Det glædede mig at se, at De og Fru Eilertsen også i Norge har fundet hinanden. Jeg gjorde altså ikke noget galt, da jeg i sin Tid førte Dem sammen med Fru E. Bekendtskabet har åbenbart udviklet sig til et Venskab, lige værdifuldt for begge Parter. Forhåbenlig vil det bidrage til, at De vender tilbage til København og fortsætter Deres Studier her, hvor 2 De faldt så godt til både hos Universitetets lærde Herrer og i Deres private Bekendtskabskreds. De skriver, at De har efterladt Deres gode Humør hernede. Det er da virkelig en Grund mere til at komme tilbage. Tiden er jo trist og brydsom. Det gælder at bevare Livsmodet i al Elendigheden.

Når jeg er faldet til Ro her i mine Stuer igen, skal De få et rigtigt Brev. Dette skal blot være en hastig Kvittering for Deres Breve2, som jeg modtog i Rørvig netop som jeg rejste derfra. Sammen med min Datter og hendes 3 Børn tog jeg til en Svoger og Svigerinde i Sydsjælland, hvorfra jeg først igår vendte hjem.

Lev nu vel, og modtag hjertelige Hilsner herfra, også fra min Datter.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Fødselsdagslykønskning: kendes ikke. tilbage
[2] Breve: kendes ikke. tilbage