Dina Lea til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Håkonsgaten 28, Bergen. 18. september 1933

søker stipendium

Håkonsgt. 28
Bergen 18 sept. 1933

Kjære herr Pontoppidan!

De kan ikke tro, hvor glad og lettet jeg blev da jeg nylig hørte (gjennem fru Eilertsen) at De hadde det godt. – Jeg har været så bange for at De var syk. –

Igår var jeg sammen med henne nogen timer – (hun reiste igjen om aftenen), – jeg er næsten misundelig når jeg hører om samværet med Dem, hvor De hadde utfoldet Deres uforlignelige humor, – tenkte: hadde jeg været i Kbh., – hvem vet om ikke jeg også hadde fåt del i en så utsøkt nydelse. – – (Dette er ikke i minste måte overdrevne uttrykk) –

Nu må jeg fortelle Dem, hvad De kanske har hørt gjennem henne, at jeg søker stipendium, det eneste der var anledning til på denne årstid, og så fikk jeg Vedel og Rubow til at "cautionere" om jeg så må si, – (avskrift av disse meget gledelige uttalelser sendte jeg fru Eilertsen, – som kanske har sendt dem videre til Dem, – jeg var ikke sikker på ifall De bryt Dem om at se.) – Jeg er så bange for at plage Dem, som har tatt så tålmodig del i noget så uinteressant som min 2 forsinkede eksamen. – Derfor kunde jeg heller ikke få mig til at be Dem om en slik uttalelse, – skjønt Gud skal vite at jeg hadde den største lyst på Deres velsignelse i den form (det kan jeg vel si nu, da det er over). –

Uten at gjøre de englelige professorer uret, negter jeg ikke for at den store og herlige mester er den høieste autoritet jeg vet om – –

Imidlertid, jeg tillot mig at citere nogen uttrykk De har brukt, nogen linjer i Deres breve om mit arbeide√ – hvilket jeg for nogen år siden fikk Deres tilladelse til.

Så håper jeg på stipendiet (Det videnskabelige forskningsfond av 1919). – Så har fru Hørup tilbudt mig et litet værelse i sin leilighet i vinter. Det var en stor overraskelse. – Fru E. fortalte mig i den anledning at hun fru Hørup hadde lest et brev jeg i sommer hadde skrevet til Scavenius (maleren) om hans sonnetter, som jeg hadde fåt låne i manuskript. Jeg hadde tenkt mig vel om i anledning av dette lille√ stykke privat kritik, men ante jo ikke at nogen annen skulde se det, ikke sant: det var et nydelig trekk av henne; – estetiske emner interesserer henne visst ikke, – men hun synes om min skrivemåte. –

Ja lev vel da, så lenge, kjære Mester.

Mange hilsener! også til Deres datter

Deres hengivne
Dina Lea

Jeg glemte at si tusen takk for hilsenen gjennem fru Eilertsen.

[opad i højre margin:] Tilgi at skriften er extra fæl idag – Skulde skrevet brevet om, men så vilde det ikke kommet avsted idag.