Henrik Pontoppidan til Dina Lea
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 25. september 1933

skaffe Dem en lille Stilling


25.9.33.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Kære Frk. Lea!

Når De ikke har hørt fra mig trods Deres venlige Breve, er Grunden en dobbelt. For det første har jeg i den senere Tid været plaget af en rheumatisk Muskellidelse, som her kaldes for den "bornholmske" Syge1 og er i Slægt med Helvedsild. Men desuden vilde jeg helst vente med at skrive, indtil jeg havde fået talt med en Biblioteksmand af mit Bekendtskab for hos ham at forhøre mig om, hvorvidt der kunde være nogen Mulighed for at skaffe Dem en lille Stilling ved et af vore Biblioteker. Han og jeg havde også fået aftalt en Dag, da han kunde komme herud; men så var det, jeg blev dårlig og måtte melde Forfald, og siden har jeg ikke kunnet få fat i ham. Men nu har jeg ad 2 anden Vej fået at vide, at Udsigterne til at finde en sådan Stilling til Dem desværre ikke er store. Overalt er Exspektancelisterne overfyldte. Jeg skal dog ikke opgive Forsøget; men noget Håb om et Resultat af mine – og andres – Bestræbelser tør jeg på nærværende Tidspunkt ikke give. Jeg vil nu håbe, at De må få Held med Deres Stipendie-Ansøgning, så kan der måske alligevel være Mulighed for igen at se Dem i København.

Efter så mange herlige Sommerdage har vi nu fået Tåge og Regn hernede, og et sådant Ruskvejr får min Helvedesild til at blusse op. Jeg må derfor nøjes med at sende Dem disse Linjer i Dag. Og så håber jeg, at De√ får Held med Deres Ansøgning om det norske Stipendium, De har søgt om, så Deres danske Venner igen får Lejlighed til at mødes med Dem hernede.

Mine bedste Hilsner!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] den "bornholmske" Syge: myalgia epidemica, en influenzalignende virussygdom der ytrer sig som en betændelsestilstand i musklerne omkring brystkassen og i lungehinderne. Sygdommen er normalt overstået på få dage. tilbage