Henrik Pontoppidan til Dina Lea
9. juni 1933

Frokost her

[fredag] 9d Juni 33.

Kære Magister!

Endnu en Gang min Lykønskning1 til vel overståede Plager!

Mon det kunde passe Dem at indtage Deres Frokost her iovermorgen, Søndag, Klk 12½. Jeg vilde jo nødig, at De rejste hjem, uden at vi fik Lejlighed til at tale med hinanden. Håber derfor, at De kan komme.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Politiken skrev 9.9.1933 under rubrikken Tid og Sted: "Ved Magisterkonferens i almindelig sammenlignende Litteraturhistorie erklæredes Dina Lea for bestaaet." tilbage