Henrik Pontoppidan til Dina Lea
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 5. december 1937

Digteres Kamp med Formen


5 Decb. 37.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Frk. Lea!

Tak for Deres venlige Brev1. Ja, det var kedeligt, at jeg ikke fik Lejlighed til at trykke Deres Hånd til Afsked. Nu lykønsker jeg Dem til det gode Fremskridt Deres store Bog om Kinck altså har gjort. Det Afsnit, De tilbyder at sende mig i "Gennemslag", når det er blevet maskinskrevet, glæder jeg mig til at læse. De nævner, at De et andet Sted i Bogen har anvendt et Citat af mig om Digteres og Billedhuggeres Kamp med Formen. Jeg husker det ikke nøje, heller ikke hvor det findes; men er De sikker på, at det er fremkommet i Forbindelse 2 netop med Kinck? Kan det ikke have været i Anledning af en anden stor Kunstner, der ganske vist ligesom Kinck var ret ligegyldig for Folks Klager over hans Værkers vanskelige Tilegnelse, skønt han ingenlunde gjorde sig Arbejdet med den ydre Form let. Der forsvæver mig noget derom.

Nu har vi fået rigtig Vinter heroppe. I Dag fryser det 5 Grader, og der er kommen en Del Sne. De var så venlig st spørge til mit Befindende. Jeg fik forleden en Tand trukket ud. Sådan bliver man jo i min Alder berøvet√ snart det ene, snart det andet Klenodie. – Men må De nu selv få en god Jul og et godt Nytår i det solrige Genève!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

Dina Leas kommentar i 1957:
Jeg stusset da P. ytret tvil om at hans sammenligning av dikterens og billedhuggerens kamp med formen var forekommet i forb. m. Kinck. Men fikk forklaringen da det viste sig at han i Arv og Gæld (s. 44) har benyttet den om Dostojewski. P. har sansynligvis glemt at han har brukt den før. – Jeg kjenner det bare fra muntlig kilde (såvidt jeg husker: Thrap-Meyer) – Se forresten 16.6.33.

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage