Henrik Pontoppidan til Dina Lea
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 21. november 1937

på Falderebet


21.11.37.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Frk. Lea!

Jeg skylder Dem Tak for et meget venligt Brev1, og denne Tak skulde for længe siden have været Dem i Hænde; men jeg har haft en vanskelig Tid, der ikke lod mig i Fred for Gøremål af forskellig Art, mest af den kedelige Art. Også har jeg haft Vanskeligheder med Helbredet, som jeg i det hele har måttet slås med i den senere Tid. Nu skulde det dog nødigt 2 gå sådan, at jeg ikke fik sagt Dem Farvel, og såvidt jeg har forstået, er Afrejsen nær forestående. Netop i Øjeblikket er Kræfterne desværre små (og Hørelsen endnu ringere). Skulde jeg derfor ikke blive i Stand til at se Dem, inden De rejser, så må De med disse Linjer tage min Hilsen, som følges af gode Ønsker for Dem i Syd og Nord, hvorhen Rejsen nu end går. Men det bliver vel foreløbig til Syden. Kunde De forresten ikke ringe hertil og forhøre hos Frk. Larsen, hvordan det står til og om det alligevel ikke skulde kunne gå an at tage en Kop Eftermiddagsté sammen på Falderebet.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage